G.W.R Broad Gauge open 4 plank.

 

G.W.R Broad Gauge open 4 plank convertible wagon.

This 7mm model of one the GWR open 4 plank wagons are build from ABS kits. These kits are supplied by the BGS and ABS models. The bottom is made of brass. At the top small wooden planks are glued for a better and more realistic apperence.

The models are build in the
Netherlands by CdJ.

Photo
01/09/2001 © CdJ.

Deze 7mm modellen van de 4 planks open GWR goederenwagons zijn gebouwd van ABS models kits. Deze white metal kits zijn verkrijgbaar bij de BGS.
De bodem is gemaakt van messing. Boven op deze bodem zijn kleine houten plankjes gelijmd om het geheel een meer realistische uitstraling te geven.

Foto 01/09/2001 © CdJ.

 

The underside of the wagon . Every axle has four small springs and two subframes. These springs are fitted between the bottom and the brass subframe. This one is the prototype to find out how the springs are working in such a small space. The springing of the buffers is good visible at this picture. Every buffer has his own small spring with a special shape. The couplers are connected with two brass rods. Between these rods there is a small spring.

Photo 01/09/2001 © CdJ.

De onderzijde van de wagon. Iedere as heeft vier veertjes welke gemonteerd zitten tussen de bodem en het subframe. This wagon is a prototype om te proberen hoe de veertjes hun werk doen tussen de bodem en het subframe. Ook is hier de vering van de buffers goed te zien. Iedere buffer heeft een eigen veertje van een speciaal gebogen model. De koppelingen zijn aan elkaar doorverbonden door twee messing stangen welke door een veertje met elkaar verbonden zijn.

foto 01/09/2001 © CdJ.

 

A closeup of the small spring between the bottom and the subframe. The subframes are connected by a brass rod.The baerings of the axle are monted in the subframes. This picture gives a good view at the broad gauge axles. The standard Slaters S7 axle is sawed in two parts. A smal brass pipe connects the axle again at the correct distance between the wheels. For the correct distance we use the BGS gauges.

Photo 01/09/2001 © CdJ.

Een close-up van de kleine veer tussen de bodem en het subframe. De subframes zijn met elkaar verbonden door een messing stangetje. De lagers voor de assen zijn gemonteerd in de subframes. Heel goed zijn hier de verwijde wielstellen te zien. De standaard S7 Slaters assen worden doorgezaagd en weer door middel van een messing buis met elkaar op de juiste afstand verbonden. De door de BGS geleverde kalibers zorgen voor de juiste afstand tussen de wielen.


Foto 01/09/2001 © CdJ.

 

An other view at one of the eight springs. The springs are surplus parts from old relays. The costs of the construction are nihil.

Photo 01/09/2001 © CdJ.

Een ander beeld van één van de acht veertjes die er voor zorgen dat de wagon veert.

Foto 01/09/2001 © CdJ.