G. W. R.
Here you can see the construction of the woodwork of the two points at the platform. The wooden baulks and transoms are already constructed. Hier is de constructie van het houtwerk van de overloopwissels langs het perron goed te zien. De houten balken en dwarsbalken zijn reeds gelegd.


18/08/2001 foto Cor de Jong