G. W. R.
View at the woodwork from the platform to the station canopy. The part with the parked wagons is just finished. You can see the diverence between the finished and unfinished part of the railway. Gezicht op het houtwerk van af het perron richting stationskap. Het gedeelte waarop de wagons staan is al gereed. Het verschil is goed te zien tussen het gerede deel en het gedeelte wat nog onderhanden is.


18/08/2001 foto Cor de Jong