The signal box is build using a Heljan kit as a base. The windows are changhed into GWR style. The slates at the roof are made of small pieces of cardboard glued at the roof. Waterpaint and talkum powder give a wheathered effect. The sides of the signalbox are weathered using Carrs weathering powders.

The 7mm model of the Signalbox is build in the Netherlands by cdj.
Het seinhuis is gebouwd met als basis een Heljan kit. De ramen zijn aangepast in de GWR style. De leien op het dak zijn stuk voor stuk uit karton geknipt en gelijmd. Waterverf en talkpoeder geven het verweerde effect goed weer. De zijwanden zijn vervuild door middel van Carr's weathering powders.

01/05/1999 foto CdJ