Pagina bijgewerkt op: 27 okt 2002 cdj

 Verslag van de bouw van de Scale 7 Broad Gauge modelbaan
"Kingswear 1890 - 1892 ".

Kingswear under construction at Rail 2002 show Den Bosch the Netherlands Kingswear view under wooden canopy.


Ontwikkeling van het idee.

Het idee om een Broad Gauge Great Western Railway modelbaan te bouwen is ontstaan nadat er een aantal keer met een bekende Engelse modelbouwer opgetreden was op modelbouw shows. Op deze shows werd de breedspoor modelbaan van de Engelse bouwer gedemonstreerd. De Engelse modelbouwer was en is nog steeds een pionier op het gebied van het bouwen van breedspoor ( Broad Gauge ) materieel. Neem een kijkje op de website van de Broad Gauge Society om voorbeelden van zijn werk te zien.
De aparte uitstraling van het Engelse breedspoor had zo'n aantrekkings kracht dat het idee om een spoor 0 modelbaan te bouwen met als uitgangspunt de Engelse breedspoor periode al snel vorm begon te krijgen. De charme van een
breedspoor modelbaan is dat er maar zeer weinig van zijn gebouwd. Alles moet zelf gebouwd worden, dit zorgt er wel voor dat er een uniek stuk ontstaat. Het nadeel is dat het pionierswerk is om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.

Als voorbeeld om na te bouwen werd gekozen de zijlijn naar Kingswear. Deze lijn was tot 1892 nog een puur breedspoor trajekt. De lijn eindigde in een kopstation aan een haven.

Overzicht van gebruikte informatie bronnen.

De onderstaande bronnen zijn gebruikt om informatie te verzamelen over de spoorlijn naar Kingswear en de omgeving waarin Kingswear ligt. In dit boekje zijn foto's te vinden die een beeld geven van de omgeving.

Societies welke toegang geven tot de schatten aan informatie welke beschikbaar zijn in Engeland .

Om meer toegang tot informatie over het breedspoor tijdperk in Engeland te krijgen is een lidmaatschap van de Broad Gauge Society in Engeland een must. Ook is het belangrijk om in contact te komen met onderzoekers wereldwijd die ook bezig zijn met het verzamelen en archiveren van informatie over dit tijdperk. Veelal zijn dit Engelsen die geëmigreerd zijn of in het buitenland werken. Het internet en e-mail zijn hierbij onontbeerlijke instrumenten om de noodzakelijke informatie te verzamelen en kontakten te leggen en te onderhouden met modelbouwers die zich ook gewaagd hebben aan het bouwen van een breedspoor modelbaan of enkele op zich zelf staande modellen.


Broad Gauge Society

De Broad Gauge Society is een vereniging van spoorweg liefhebbers die hun krachten gebundeld hebben om de oude spoorweg historie te conserveren. Deze Engelse organisatie heeft leden over de gehele wereld. De website van de BGS is een bezoek waard zeker om dat er vele verwijzigen naar bibliotheken zijn. Ook zijn er foto's te vinden van door de leden gebouwde BG modellen en modelbanen. Het is een specialisische groep mensen die bezig is om de zeer oude spoorweg historie te bewaren in woord en beeld. De fraaie modellen geven een beeld weer hoe de spoorwegen in de 19e eeuw hun maatschappijen draaiend hielden. De Society beschikt over een grote hoeveelheid informatie zoals tekeningen, historische documenten en onderdelen. Als men over deze informatie wil beschikken dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Tweemaal per jaar verschijnt het blad "BroadSheet" met veel informatie over de BG periode. Viermaal per jaar verschijnt de "NewsSheet" een eenvoudige nieuwsbrief met allerlei informatie uit de Society.


Historical Model Railway Society


De Historical Model Railway Society is een organisatie die als doel heeft informatie te bewaren en het te ordenen en beschikbaar te stellen aan haar leden. Ook wordt het bouwen van modellen gepromoot en krijgen jongeren de glegenheid om historisch onderzoek te doen op het gebied van de Engelse spoorwegen en deze onderzoeken te publiceren. Ook beschikt de HMRS over een enorm uitgebreid foto archief waarbij elke foto is gecatalogiseerd. Een aantal van deze onderzoeken zijn reeds gepubliceerd in het blad "HMRS Journal " uitgegeven door de society. Voor bijvoorbeeld mijn Kingswear project gaf het onderzoek van Alexander Seal een schat aan informatie over dit station. De Award-Winning Website is zeer zeker een bezoek waard.


Index van objecten.

Index groepen van objecten. Index objecten. Index rollend materieel.
Het gekozen voorbeeld
Konstruktie onderbouw
Konstruktie sectorplate
Konstruktie van de rails en wissels.
Konstruktie van perron en gebouwen.
Konstruktie van de haven kade.
Perron.
Stationsgebouw.
Overkapping perron.
Goederenloods.
Vismarkt
Lokloods.
Watertoren.
Rollend materieel lokomotieven.
Rollend materieel rijtuigen.
Rollend materieel wagons.
BG GWR 4 Plank open goods wagon.
BG GWR Convertible brakevan.
BG 0-4-0 Lokomotief Tiny (in aanbouw)
BG 0-6-0 Armstronggoods convertible (in aanbouw).
Index van de technische zaken. Algemene onderwerpen. Literatuur.
Besturing Sectorplate
Implementatie Lenz DCC systeem
Tentoonstelling van "Kingswear" Boekenlijst van boeken met Broad Gauge informatie.
Conversion of Gauge at the Great Western Railway.
Boekenlijst van boeken over Kingswear en omgeving.

Het gekozen voorbeeld.

Besloten werd nadat de verkregen informatie bestudeerd was om uit te gaan van een historisch voorbeeld. De in het  HMRS journal gepubliceerde studie over het station Kingswear inspireerde om dit station als historisch voorbeeld te gebruiken. Het station was gesitueerd aan het eindpunt van de branch line Newton Abbot - Kingswear. Een havenfront met losplaats en goederenverkeer had voldoende aanknopingspunten om tot een model te komen. Bepaald werd aan de hand van een sporenplan uit 1890 - 1892 de maten van de segmenten  om de basis van de modelbaan te leggen.
De modelbaan wordt gebouwd om op tentoonstellingen te demonstreren en publiek kennis te laten maken met een spoorweg periode uit lang vervlogen tijden.

Terug naar index.


Constructie van de onderbouw.

De onderbouw is geconstrueerd van hechthout. De toegepaste railconstructie vereist een goede ondergrond en nauwkeurige aansluiting van de modulen onderling. Het woord modulen is niet het juiste woord omdat de baan altijd in een bepaalde volgorde moet worden opgebouwd. De afmetingen van de modulen zijn 1.22 x 1.00 mtr. De modulen worden geplaatst op een simpele schraag met een tussenstuk dat door twee V vormige gaten klemmend geplaatst kan worden op de schraag. Deze konstruktie is in de praktijk beproefd bij de Andoversford railway en is zeer functioneel en doeltreffend. De koppeling tussen de modulen is gemaakt van 12 mm waterleiding buis en koppelstukken. De kraag in de koppelstukken moet worden uitgeboord met een boor 12 mm. De buis past dan excact in het koppelstuk. Er behoeft geen draaiwerk verricht te worden, en de onderdelen zijn bij elke DHZ zaak te verkrijgen tegen betaling van een klein bedrag. Deze koppelkonstruktie is een verbetering ten opzichte van Andoversford. De achtergrond plaat met een stuk scenery is ook d.m.v. de waterbuis en koppelstukken uitneembaar gemaakt. De achtergrond heeft een hoogte van 60 cm. Dit is ook de reden dat we Kingswear vanaf de voorkant en zijkant kunnen gaan bedienen.

Foto van de schraag met opzetstuk konstruktie. (komt nog).
Foto van de koppelstukken. (komt nog).
Terug naar index.


Konstruktie van de rails en wissels.

De Engelse BG bouwers gebruiken de BG S7 als standaard voor het bouwen van de rails en de wissels. Als railprofiel wordt gebruik gemaakt van het door de BGS geleverde bridge-railprofiel. Dit profiel werd veel toegepast in het breedspoor tijdperk. Als basis voor dit profiel werden langsbalken neergelegd met afstandsbalken ertussen. Het geheel werd bij elkaar gehouden door ijzeren trekstangen. De gehele konstruktie noemde men "Baulk Road". In model is deze konstruktie prima na te bouwen met behulp van de speciale z.g.n "Rail Gauges" deze rail kalibers zijn dusdanig gemaakt dat bij het juiste gebruik de maten en afstanden voor BG S7 gegarandeerd worden. Nauwkeurigheid is geboden want de spoorbreedte in de verhouding 1:43½ is 49,2mm. Om de wissels te konstrueren wordt gebruik gemaakt van de tekeningenset welke voor leden bij de BGS verkrijgbaar is. In het breedspoor tijdperk werden verschillende wisselkonstrukties toegepast. Voor de ballast is gewoon gezeefd grof zand gebruikt wat met de bekende houtlijm en pipet methode is aangebracht. Hierna is de ballast met verschillende tinten sterk verdunde latex verf geschilderd.

Woodwork of the tracks rails not yet mounted at baulks. Woodwork with already mounted bridgerail. photo cdj 07/10/2002

Klik op foto's voor meer informatie.

Houtwerk rails

Houtwerk wissel

Houtwerk wissel

Houtwerk wissel

Kleine draaischijf

BG rails met ballast

Doorsnede BG profiel.

Terug naar index.


Konstruktie van perron en gebouwen.

Perron.

Het perron in het breedspoor tijdperk was niet groot omdat het personenverkeer in die tijd beperkt was en de treinen kort. Een in de juiste vorm gezaagde multiplex plaat dient als basis voor het perron. De perron zijkanten zijn gemaakt van Dasklei vermengd met wat houtlijm. Deze substantie wordt op de zijkanten aangebracht. Na droging van een dag kan men de stenen er in graveren. Na schilderen met waterverf of sterk verdunde latex krijgt men een realistisch uitziende zijkant van het perron. Het is wel een geduld werk maar meer dan de moeite waard.

Terug naar index.

Station gebouw.

Het stations-gebouw van Kingswear is uit hout opgetrokken.

Terug naar index.

Overkapping van het perron.

De overkapping van het oudste gedeelte van het perron is een ontwerp in de "Brunel style". De houten konstruktie werd veel toegepast bij stations gedurende de breedspoor periode. Met behulp van een vooraf gekonstrueerde mal worden de staanders geproduceerd. De balkjes worden op maat gezaagd en met behulp van de mal samengevoegd. Voor de trekstangen tussen de staanders wordt dun messing draad gebruikt. In het boek "Branchline to Kingswear " is duidelijk de konstruktie van de "Brunel style" overkapping te zien.

Klik op foto's voor meer informatie.

Platform Bufferstops Brunel kap Boven aanzicht kap Stationskap in aanbouw Vismarkt in aanbouw


Terug naar index.

Goederenloods.

De goederen loods is ook opgetrokken van hout. Een kleine kraan binnen in de loods werd gebruikt om zwaardere ladingen van de wagons te heffen. Meestal konden deze kraantjes maar met 1 ton belast worden. De grote kap aan de wegzijde van de loods zorgde ervoor dat men tijdens het slechte weer ook de goederen op de paardenkar kon laden.

Terug naar index.

Vismarkt.

Een kleine vismarkt is gesitueerd vlak bij de goederen loods. Aan een lager gelegen steiger kunnen de vissers afmeren en hun handel aan de markt brengen. In het boekje "Along the river Dart " is de vismarkt te zien. Uit het boekje "The Brixham branch " is het voorbeeld gehaald van de gebruikte vaten of tonnen waarin de vis werd opgeslagen voordat ze afgevoerd werd per spoor.

Klik hier voor zicht op de vismarkt.

Terug naar index.

Lokloods.

De lokomotief loods is geheel opgetrokken uit hout. Er is een oude foto beschikbaar waarop de konstruktie goed te zien is. Deze foto zal als voorbeeld dienen om het model te maken.

Terug naar index.

Watertoren.

Beschrijving volgt nog.

Terug naar index.


 Konstruktie van de havenkade.

De havenkade is gemaakt door gebruik te maken van foamboard waarin de stenen gegraveerd zijn en bewerkte houten paaltjes. Van het foamboard is met behulp van een föhn aan één zijde het karton verwijderd waarna het graveren kan beginnen. Dit graveren is een geduld werkje maar het is de moeite waard. De kosten voor zo'n gegraveerde muur zijn nihil. Bolders zijn onderdelen die gebruikt worden in de botenmodelbouw. Of de kade geheel korrekt is volgens het voorbeeld is heel moeilijk te achterhalen. Tussen de rails zijn stenen gelegd welke nagebootst zijn met behulp van Dasklei waarin de vormen van de stenen zijn gegraveerd en met een klein staalborsteltje de scherpe randjes zijn verwijderd. Hierna is het geheel met sterk verdunde Latex verf geschilderd. De moeren en onderleg platen zijn gemaakt van kleine stukjes Plasticard en strip.

Een ander zicht op de havensporen. De voorste twee zijn opgevuld met stenen om tijdens het laden en lossen van de wagons het lopen van personeel tussen de rails makkelijk te maken. Deze stenen zijn nagebootst met Dasklei waarin met een scherp voorwerp groeven gekrast zijn.
De groeven zijn uit de hand getrokken zodat een niet te strak geheel is ontstaan. Het schilderen met verdunde Latex maakte het geheel af.foto 10/05/2001 © cdj

Terug naar index.

Konstruktie Sectorplate.
In voor bereiding.
Terug naar index.

Besturing van de Sectorplate.

In voor bereiding.
Terug naar index.

Rollend materieel lokomotieven.

Het rollend materieel komt langzaam tot stand problemen zijn er nog met het verkrijgen van bouwpaketten van breedspoor materieel. In aanbouw is een klein rangeerlokomotiefje met de asindeling B. Dit machientje wordt gebouwd uit materiaal wat voorhanden is. Het draagt de welluidende naam "Tiny". Het bouwen van "Tiny" is beschreven op de website onder het hoofdstuk "Tiny".
Inmiddels is een bouwpakket van een 0-6-0 Armstrong Goods convertible lokomotief aangeschaft. Dit lokomotief type was in de laatste breedspoor dagen nog te vinden op diverse stations. De bouw van dit model is te volgen op deze website klik het Amstrong 1205 fototje aan en volg het verhaal.

Klik op foto voor meer informatie.

   
Tiny Amstrong 1205 Convertible brake Tiny live    


Terug naar index.

Rollend materieel rijtuigen.

In voorbereiding

Terug naar index.

Rollend materieel wagons.

In voorbereiding

Terug naar index.

Besturing lokomotieven volgens NMRA DCC standaard.

Als besturings systeem zal gekozen worden voor het Lenz DCC systeem. Door het inbouwen van DCC decoders in de lokomotieven is het mogelijk om de lokomotieven onafhankelijk van elkaar te besturen. Ook biedt dit systeem de mogelijkheid om de lokomotieven op afstand te ontkoppelen van de trein. Dit is zeker noodzakelijk onder de stationskap. Hoe we dit gaan realiseren is nog een vraag maar het wordt alreeds toegepast in spoor 1 lokomotieven. Ook is het mogelijk om met deze techniek geluids modulen aan te sturen in de lokomotieven dit geeft weer een extra dimensie aan deze modelbaan. Door de keuze van DCC wordt de bedrading van de modulen heel eenvoudig en zouden tussen de module overgangen slechts 2 aders nodig zijn. Bekeken gaat worden of gelijktijdig met het koppelen van de modulen de twee benodigde aders worden doorverbonden.

De eerste lokomotief die voorzien zal worden van DCC is de kleine broad gauge 0-4-0 "Tiny". De decoder die hiervoor gebruikt wordt is Lenz type LE080XS. Dit type decoder is geschikt om coreless motoren te besturen. Faulhaber en Escap zijn coreless motoren.

Terug naar index.